top of page

If you can measure it, you can manage it.
 
Things you measure tend to improve.

Welkom bij IBI Benchmarking

IBI biedt pensioenfondsen systematische en bruikbare inzichten in de uitvoeringskosten. Dat doen we door middel van een benchmarking met vergelijkbare pensioenfondsen.

Benchmarking kent meerdere doelen; een beter begrip krijgen van bestaande processen, de algehele prestaties van het pensioenfonds verbeteren, het genereren van inzicht voor besluitvorming en het realiseren van value-for-money.

 

​Het communiceren van gemaakte keuzes en de uitvoering daarvan is belangrijk voor deelnemers aan het pensioenfonds. Daarom biedt IBI pensioenfondsen duidelijke grafieken waardoor de strategie en prestatie voor alle betrokkenen transparant en helder wordt.

Het doel is om data om te zetten in informatie,

en informatie om te zetten in inzicht.

Functies

IBI voorziet pensioenfondsen van systematische, bruikbare inzichten in kosten in relatie tot de prestaties in vergelijking met hun peers. 

Transparantie

Een transparant en alomvattend beeld van de prestaties is essentieel voor pensioenfondsen, sociale partners en (interne)toezichthouders om de prijs-kwaliteitverhouding van pensioenregelingen te beoordelen.

Data-Driven Governance

Benchmarking vormt de basis voor goed bestuur. Het verbetert inzicht op basis van data, verifieert dienstverleners en bevordert het vertrouwen. Data draagt bij aan een geïnformeerde besluitvorming waarmee prestaties en efficiëntie onderbouwd door het bestuur kunnen worden beoordeeld.

Benchmarken

Het doel van benchmarken is om het begrip van processen te verbeteren, de prestaties te versterken en praktische benchmarking-inzichten te bieden om maximale 'value for money' te behalen.

Als u meer informatie wilt over onze diensten, neem dan contact met ons op.

DIENSTEN

1

Data
Collection

IBI maakt gebruik van tailormade tools voor het verzamelen van essentiële kosten- en prestatie gegevens zodat nauwkeurige en betrouwbare informatie voor analyse wordt gegarandeerd.

2

 benchmark Rapportages

IBI biedt gedetailleerde rapportages voor verschillende belanghebbenden zoals het bestuur, bestuursbureaus, de toezichthouden interne organen en de deelnemers van het pensioenfonds. Deze rapportages zijn ontwikkeld in samenwerking met pensioenfondsen en  gerenommeerde instituten.

3

Analyse & Inzichten

De IBI rapportages leveren analyses en bruikbare aandachtsgebieden voor de belanghebbenden.

De grafieken geven in een oogopslag de beleidskeuzes en de daaruit volgende resultaten ten opzichte van vergelijkbare pensioenfondsen en het universum.

 

INZICHTEN

Datagedreven bestuur

In elke sector vormt kostenbenchmarking de kern van goed bestuur.

 

 

 

Kostenbenchmarking speelt een cruciale rol in de kern van goed bestuur en biedt pensioenfondsen een mechanisme om de prijs-kwaliteitverhouding van hun activiteiten te beoordelen.

Het gaat verder dan louter een kostenanalyse. Het maakt evaluatie en verantwoording van het beleid mogelijk. Bovendien kunnen de werkzaamheden zoals die zijn uitbesteed aan serviceproviders worden beoordeeld. 

 

Ontdek wat andere pensioenfondsen doen.

Ontdek wat uw huidige prestaties zijn ten opzichte van andere pensioenfondsen. 

Identificeer en analyseer de verschillen in prestaties met behulp van de rapportages. Van belang is hierbij rekening te houden met de beleidskeuzes die een verklaring zijn voor de verschillen in kosten (en prestaties).  

Waarom benchmarken

Benchmarking wordt erkend als een van de beste management en governance instrumenten om prestaties te meten.  

Evalueren van prestaties

Inzichten ontsluiten: belangrijke statistieken voor het evalueren van de prestaties van pensioenfondsen

Het evalueren van de prestaties van pensioenfondsen vereist een diepgaande analyse. Van belang is dat rekening wordt gehouden met onder andere het gekozen beleid dat past bij het pensioenfonds.

Door bij het evalueren van de prestaties van pensioenfondsen rekening te houden met de factoren zoals hierboven genoemd kunnen belanghebbenden een alomvattend inzicht krijgen in de resultaten van het fonds. Zo kunnen bijvoorbeeld beslissingen worden genomen om het netto rendement te verbeteren, risico's te beheren en om financiële lange termijndoelen te bereiken.

 

Peer-vergelijking is een waardevol instrument bij het benchmarken van de prestaties van pensioenfondsen, waardoor fondsen hun relatieve prestaties binnen een peergroep kunnen beoordelen.

Peer-vergelijking biedt pensioenfondsen waardevolle inzichten in hun relatieve prestaties en helpt bij het identificeren van verbeterpunten. Door effectief gebruik te maken van peer-data kunnen fondsen hun beleggingsstrategieën afstemmen op de best practices in de sector.

Vergelijking met branchegenoten

De kracht van peers: gebruik maken van peer-vergelijking bij benchmarking van pensioenfondsen

Benchmarking van prestaties pensioenfondsen

Het belang van benchmarking voor toelichting en uitleg van de prestaties aan belanghebbenden.

 

 

Met behulp van gedetailleerde benchmarking kunnen verschillen in prestaties in vergelijking met andere pensioenfondsen worden beredeneerd.

 

Uitvoeringskosten zijn niet goed of fout, maar het gevolg van een gekozen beleid dat past bij het fonds.

 

Met de gedetailleerde benchmarking die rekening houdt met deze keuzes kunnen de verschillen in kosten en prestaties worden verklaard.   
 

Technologie speelt een centrale rol bij IBI benchmarking, waardoor efficiënte gegevensverzameling, analyse en rapportage mogelijk worden.


Door technologie te omarmen kunnen pensioenfondsen hun benchmarkingprocessen stroomlijnen, de nauwkeurigheid van gegevens verbeteren en waardevolle inzichten verwerven voor betere besluitvorming. Door technologie aangedreven benchmarking stelt pensioenfondsen in staat de prestaties te optimaliseren, risico’s te beperken en succesvolle resultaten voor hun leden te bewerkstelligen.
 

The Role of Technology

Harnessing Technology: Empowering Pension Fund Performance Benchmarking

Beste praktices

De lat leggen: best practices bij het benchmarken van prestaties van pensioenfondsen door samen met pensioenfondsen nieuwe onderdelen aan de rapportage toe te voegen.

Best practice bij het benchmarken van prestaties van pensioenfondsen houdt in dat rekening wordt gehouden met alle factoren die invloed hebben op de prestaties van het pensioenfonds.


Met de sector vindt daarom met regelmaat overleg plaats om nieuwe onderdelen toe te voegen aan de benchmarking. Zo hebben wij samen met de universiteit van Maastricht mede op verzoek van de AFM een rapportage ontwikkeld voor de deelnemers. Met het oog op de Wtp van belang omdat de kosten daar zichtbaar in euro's in mindering worden gebracht van het persoonlijk gereserveerd vermogen.

Image by Milad Fakurian

CONTACT

TELEFOON +31 20 208 8555

Thanks for submitting!

bottom of page