top of page

ABOUT US 

IBI Benchmarking is opgericht in 2013 als onafhankelijk kennisinstituut. Het primaire doel is het bestuur van pensioenfondsen te voorzien van informatie zodat zij zich een overwogen oordeel kunnen vormen over het niveau van de uitvoeringskosten, in vergelijking met de peergroep en met de gehele sector. 


IBI heeft daartoe een speciale benchmarking ontwikkeld die gehoor geeft aan de wensen van de sector.


IBI is onafhankelijk en werkt samen met een aantal partijen en organisaties in de ontwikkeling van benchmarking.

IBI is geïnitieerd door Eric Veldpaus en gestoeld op de wensen van de Nederlandse pensioensector, zoals destijds verwoord in het uitgebrachte rapport ‘Kijken in de Spiegel’ door de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen onder leiding van Jean Frijns.
 
IBI heeft haar methode ontwikkeld in samenwerking met een groep toonaangevende pensioenfondsen in Nederland. 

 

Samen met deze klankbordgroep is er in 2013 een nieuwe Nederlandse benchmarking voor pensioenfondsen tot stand gekomen, die gebruik maakt van uniforme en gecontroleerde gegevens.

De Nederlandse IBI Benchmarking rapportages 
sluiten aan bij de Nederlandse wet- en regelgeving waaronder de ‘Aanbevelingen uitvoeringskosten’ van de Pensioenfederatie, waarvan Eric Veldpaus co-auteur is.

Inmiddels is het Nederlandse model van kostentransparantie in grote lijnen overgenomen door EIOPA die, op basis van de Nederlandse ervaringen, een pan-Europees kosten toezicht wil introduceren. 

 

 

 

 


 

IBI IN DE MEDIA

FACTS & FIGURES

IBI benchmarkt sinds 2013 de uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen waarbij de vermogensbeheerkosten in relatie tot risico en rendement worden beoordeeld. De pensioenbeheerkosten worden o.a. in relatie tot de complexiteit van de uit te voeren pensioenregeling en het geboden serviceniveau gepresenteerd. Uitgangspunt is hierbij de Nederlandse Wet- en regelgeving en voor de toelichting op de kosten de via zelfregulering tot stand gekomen Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. In de afgelopen 10 jaar heeft het onafhankelijke IBI 74 verschillende Nederlandse pensioenfondsen geholpen de kosten inzichtelijk te krijgen en in het juiste perspectief te plaatsen. Deze 74 fondsen vertegenwoordigen het pensioen van 13,6 miljoen deelnemers in Nederland. Dat is 71% van alle deelnemers, inclusief de gewezen deelnemers.

Feiten en cijfers voor IBI Institutional Benchmarking Institute van de afgelopen 10 jaar

KEY TEAMLEDEN

bottom of page