top of page

Uitvoeringskosten onderdeel van de Wtp-transitie

De (politieke) druk op de uitvoeringskosten en met name de vermogensbeheerkosten als onderdeel van de Wtp-transitie is aanzienlijk. 

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht. Tijdens de totstandkoming is  aanzienlijke aandacht besteed aan de uitvoeringskosten, met een nadruk op de vermogensbeheerkosten. Amendement 136 heeft de politieke zorgen over de aanzienlijke kosten voor externe vermogensbeheerders benadrukt, terwijl Motie 142 zich richt op onaanvaardbare hoge kosten voor vermogensbeheer.

 

Deze politieke focus heeft de uitvoeringskosten prominent op de agenda gezet van toezichthouders, media en het bredere publiek. Logisch want met de invoering van de Wtp worden de uitvoeringskosten zichtbaar in mindering gebracht van het gereserveerd pensioenvermogen per deelnemer.

 

Het is van groot belang dat pensioenfondsen deze uitvoeringskosten zorgvuldig wegen voor, tijdens en na de transitie, en hun beleid ten aanzien van deze kosten transparant en duidelijk kunnen verklaren aan deelnemers, beleidsmakers en toezichthouders. 

De Wtp-transitie vergt extra aandacht voor de vermogensbeheerkosten. Tijdens de totstandkoming van de wet is meerdere  malen door diverse partijen toegezegd dat de kosten niet zullen toenemen. Dat is een riskante stelling. Immers, niet alles blijft hetzelfde in het nieuwe stelsel.

 

Een belangrijk punt is dat het beleggingsbeleid gaat verschillen per cohort. Daardoor gaan ook de vermogensbeheerkosten verschillen per cohort. Bovendien worden de uitvoeringskosten inclusief vermogensbeheerkosten in euro’s, per deelnemer, zichtbaar in mindering gebracht op het gereserveerde vermogen. Daarmee kan het zomaar zijn, dat een deelnemer die deelneemt in een cohort waarin duurdere beleggingsinstrumenten zijn  opgenomen - zoals bijvoorbeeld private equity - met hogere kosten wordt geconfronteerd. 

Het is van belang dat het bestuur achteraf kan aantonen aan deelnemers, de interne toezichthouders en andere belanghebbenden zoals wellicht de politiek, dat de kosten per cohort wellicht wel hoger/lager zijn, maar dat de kosten per beleggingscategorie of activaklasse onveranderd zijn ten opzichte van de kosten voor de Wtp-transitie. Dit vergt gedegen documentatie en zorgvuldige verslaglegging van de behandeling van de vermogensbeheerkosten als onderdeel van de Wtp-transitie door het bestuur.  

 

Belang voor het bestuur neemt toe

Het is van belang dat het bestuur de besluiten rondom de uitvoeringskosten goed documenteert en het kostenniveau kan uitleggen aan de deelnemers, de toezichthoudende organen en uiteindelijk de politiek. 

Vermogensbeheer kosten liggen onder een vergrootglas

Dit vergt precieze uitleg en duidelijke communicatie

Motie van Nijboer en Maatoug vraagt de minister actie te ondernemen om de kosten voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen. 


De minister heeft toegezegd dat met de sector verder wordt gesproken over welke stappen zij zetten om de kosten voor vermogensbeheer te verlagen. 

Toezichthouders en politiek volgen nauwlettend de behandeling van de kosten als onderdeel van de Wtp-transitie. 

KOM MEER TE WETEN

Over IBI Rapportage & Benchmarken

bottom of page