top of page

Privacybeleid

Dit Privacybeleid legt uit hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beschermen die via onze website wordt verzameld. Door onze website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.

  1. Verzamelde informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot naam, contactgegevens, e-mailadres en andere relevante gegevens wanneer deze vrijwillig door gebruikers worden ingediend via formulieren of interacties op onze website.

  2. Gebruik van informatie: We gebruiken de verzamelde informatie om diensten te verlenen, vragen te beantwoorden, periodieke e-mails te sturen, de gebruikerservaring te personaliseren en onze website te verbeteren op basis van ontvangen feedback.

  3. Gegevensbeveiliging: We nemen beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

  4. Cookies: We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun webbrowsers in te stellen om cookies te weigeren of hen te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Dit kan echter van invloed zijn op sommige functionaliteiten van de website.

  5. Openbaarmaking aan derden: Wij verkopen, verhandelen of dragen persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden, tenzij we gebruikers van tevoren op de hoogte stellen.

  6. Links naar websites van derden: Onze website kan links bevatten naar externe sites. We hebben geen controle over de inhoud of privacypraktijken ervan en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die wordt verstrekt tijdens het bezoeken van die websites.

  7. Rechten van betrokkenen: Personen hebben rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking ervan. Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens dienen te worden gericht aan de verstrekte contactgegevens.

  8. Wijzigingen in dit privacybeleid: We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid bij te werken en te wijzigen. Wijzigingen worden weergegeven op deze pagina.

  9. Toestemming: Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid.

bottom of page