top of page
Zoeken

EY en IBI Benchmarking bundelen krachten om het pensioenbestuur te ondersteunen bij Wtp-transitie

6 september 2023


EY en IBI Benchmarking slaan de handen ineen om pensioenbesturen te assisteren bij de behandeling van uitvoeringskosten voor, tijdens en na de transitie naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Door benchmarking en consultancy te combineren, ontstaat een krachtig en goed gedocumenteerd inzicht in de behandeling van kosten als integraal onderdeel van de Wtp-transitie. Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen is er via amendementen en moties aanzienlijke aandacht ontstaan voor de behandeling van uitvoeringskosten als onderdeel van de transitie. Het is essentieel om de uitvoeringskosten nauwkeurig te behandelen en verantwoorden. IBI Benchmarking en EY gaan gezamenlijk pensioenfondsen ondersteunen bij het beheren, rapporteren, toelichten en documenteren van de uitvoeringskosten vóór, tijdens en na de overgang naar het nieuwe stelsel.


Kosten spelen een belangrijke rol, aangezien ze van invloed zijn op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Via amendement 136 op de Wet toekomst pensioenen heeft het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan adviesrecht gekregen met betrekking tot (beleids)keuzes die impact hebben op de uitvoeringskosten. Motie 142 richt zich op onaanvaardbaar hoge kosten voor vermogensbeheer. Hoewel amendement 146 en motie 124 zijn verworpen, hadden ook die betrekking op de hoogte van de uitvoeringskosten. Dit toont aan dat de politiek de uitvoeringskosten als onderdeel van de Wtp-transitie nauwlettend volgt. IBI en EY kunnen op basis van de IBI-benchmarkingrapportages pensioenfondsen helpen bij transparante rapportage, documentatie, communicatie en optimalisatie van de kosten, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor deelnemers, lagere kosten voor werkgevers en een beter begrip van het niveau van de uitvoeringskosten.“Onder Wtp is het kostenniveau nog belangrijker omdat de kosten rechtstreeks in euro’s in mindering worden gebracht van het gereserveerd pensioenvermogen. Bovendien is een goede toelichting noodzakelijk, omdat in tegenstelling tot het huidige stelsel kosten binnen één pensioenfonds kunnen variëren vanwege verschillende beleggingsprofielen”, zegt Eric Veldpaus, directeur van IBI. "Samen met EY kunnen we tijdens de Wtp-transitie nu extra aandacht besteden aan potentiële optimalisatiegebieden. Op deze manier kunnen we maximaal profiteren van de resultaten die benchmarking het pensioenfonds biedt".


“De overgang naar het nieuwe stelsel vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties en de pensioenfondsen. Het controleren van data, implementeren en mogelijk vervangen van systemen en het (her) inrichten van de organisaties vanwege nieuwe functies. Daarnaast verwacht de politiek dat de uitvoeringskosten uiteindelijk lager zullen zijn en zal ook de minister hier op (moeten) gaan sturen”, aldus Tim Burggraaf. “Met behulp van de IBI Benchmarking rapportage kunnen wij samen met de pensioenfondsen aan de slag met de aangegeven aandachtsgebieden. Bovendien zien wij dan ook dat de governance met betrekking tot uitvoeringskosten goed geregeld is. Met behulp van benchmarking voor, tijdens en na de transitie kan verantwoording worden afgelegd aan toezichthoudende organen rondom het pensioenfonds en bouwen we aan een “better working world”.


Over EY

Bij EY zetten we ons in voor een beter werkende wereld: Building a better working world. Onze adviezen en hoogwaardige dienstverlening helpen vertrouwen op te bouwen in de wereldwijde kapitaalmarkten en economieën. Wij ontwikkelen leiders die er samen voor zorgen dat we onze beloften aan al onze stakeholders nakomen. Zo spelen we een cruciale rol bij het bouwen aan een beter werkende wereld voor onze mensen, onze klanten en de gemeenschap. In een wereld die sneller dan ooit verandert, vormt ons doel het kompas waarop onze organisatie van meer dan 250.000 mensen vaart, en geeft het context en betekenis aan onze dagelijkse werkzaamheden.


Over IBI

IBI benchmarkt sinds 2013 de uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen in relatie tot risico en rendement, rekening houdend met complexiteit en serviceniveau gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving, Aanbevelingen uitvoeringskosten en de AFM-richtlijnen. In de afgelopen 10 jaar heeft het onafhankelijke IBI 74 verschillende Nederlandse pensioenfondsen geholpen de kosten inzichtelijk te krijgen en in het juiste perspectief te plaatsen. Deze 74 fondsen vertegenwoordigen het pensioen van 13,6 miljoen deelnemers in Nederland. Dat is 71% van alle deelnemers, inclusief de gewezen deelnemers.

Recente blogposts

Alles weergeven

OECD

Comments


bottom of page