top of page

IBI NL

Deelname aan IBI Benchmarking NL staat open voor alle Nederlandse pensioenfondsen. De kosten voor deelname zijn afhankelijk van de omvang van uw pensioenfonds en worden berekend op basis van het aantal deelnemers ultimo 2022, zoals gedefinieerd door de Pensioenfederatie. De kosten bedragen €0,99 per deelnemer per jaar, met een minimum van €7.500 en een maximum van €15.000 per fonds. Dit bedrag omvat ook een toelichting van de resultaten aan het bestuur door IBI, samen met Ernst & Young Actuarissen.
bottom of page